כללי

 1. אתר האינטרנט "אוטוטו" (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש בין היתר כחנות וירטואלית המאפשרת את מכירתם של דיסקים מסדרת "אוטוטו" ושאר מוצרים (להלן: “מוצרי אוטוטו”). בנוסף, באתר קבצי תוכן רבים וקבצי קול להאזנה והתרשמות. בעלי האתר הינם חברת גמבה יזמות ותוכן בע"מ (להלן: “הבעלים” ו/או “הנהלת האתר”).
 2. פעולות באתר כוללות רכישת המוצרים, האזנה לקבצי דוגמה, הורדת דפי תוכן, פעילות ותוספות למוצרי האודיו וגלישה בין דפי האתר השונים.
 3. לשון התקנון היא לשון זכר אך הדברים מכוונים במשתמע גם ללשון נקבה.
 4. הוראות תקנון אלו יחולו על כל שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי במקרה של תביעה או טענה. כל גולש באתר מתבקש לקרוא את התקנון בעיון. גלישה ופעולות באתר מהוות את הסכמתו של הגולש לתנאי ופרטי התקנון. כל מבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאי התקנון ומקבל אותם עליו.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות המפיק והבעלים באתר זה, בהקלטות, בקבצי התוכן, במידע, בנתונים, בגרפיקה, באייקונים, בעיצוב, באנימציה, בתמונות, בדמויות ובסימני המסחר שבו שמורות. העתקתם, שכפולם, הפצתם, מכירתם, שיווקם, השמעתם והצגתם בפומבי ושידורם ללא רשות בעלי הזכויות מראש ובכתב- אסורים. כל הזכויות שמורות לחברת גמבה יזמות ותוכן בע"מ ©.
 2. כל גולש אשר ירכוש את מוצרי "אוטוטו" (דיסקים/קבצי אודיו ועוד) באתר אוטוטו מצהיר כי כל זכויות המפיק והבעלים בתקליטור זה ובהקלטות שבו שמורות. העתקתו, השאלתו, השכרתו, הפצתו, השמעתו בפומבי ושידורו של חלקים ממנו או כולו ללא רשות בעלי הזכויות- אסורים. השימוש אשר יעשה בתקליטור מוגבל לשימושו הפרטי בלבד של הרוכש.

זכות השימוש באתר

 1. בתהליך הרכישה רשאי להשתתף גולש אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה ואשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת, ושברשותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף (אשר מופיע באפשרויות שבעמוד הרכישה) וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

פרטי משתמש

 1. בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר יידרש המשתתף להזין למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, מען, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום .
 2. יש להקפיד על הזנת פרטים מלאים ונכונים בכדי למנוע עיכובים ובעיות בתהליך הרכישה ובתהליך אספקת המוצר.
 3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. האתר נוקט באמצעי זהירות מתקדמים ביותר על מנת לאפשר רכישה בטוחה ועל מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. התשלום באתר מתבצע באמצעות חברת PAYPAL ובממשק שלה. הנהלת האתר עושה מאמצים רבים ומשקיעה משאבים על מנת למנוע חדירה ולסכל פגיעה בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול אפשרות של חדירה. משום כך, כל גולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/ דרישה/ תביעה עקב פגיעות או שיבושים שינבעו מחדירה שכזאת.
 2. במקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר, אשר יגרם לגולש.
 3. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות אשר יעבירו הגולשים לאתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. בהנתן הסכמת או בקשת הגולשים לקבל עידכונים מטעם האתר - כתובת המייל תשמר בממשק ניהול האתר.

תשלום ואספקה

 1. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
 2. במידה והמוצר זמין במלאי- החיוב הינו מיידי.
 3. במידה והוזמן מוצר פיסי - הוא ישלח בדואר רגיל - ללא תוספת חיוב. תמיד קיימת האפשרות לתאם איסוף ידני ממשרדי החברה בתל אביב.
 4. זמני המשלוח הינם כ-7 ימי עסקים.
 5. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר המוזמן במלאי החברה. במקרה בו לא צוין כי המוצר חסר, הנהלת האתר לא תהא מחוייבת במכירתו, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין בתנאי שהנהלת האתר תודיע למזמין על אי זמינותו במלאי ותשיב לו כל סכום אשר שילם בעבור הזמנה זו או תבטל את החיוב באם בוצע בעבור הזמנה זו. יתכנו מצבים בהם על אף שהמוצר מוצג בעמוד הרכישה שבאתר, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספקו לרוכש. במקרים כאלו, העסקה תבוטל ולא תהא למזמין כל טענה בעניין.
 6. הנהלת האתר תדאג לספק את המוצרים הנרכשים לכתובת המזמין כפי שהוזנה במערכת האתר, תוך התנאים המצויינים בתקנון. הנהלת האתר תדאג לספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם ואשר קיימים במלאי.
 7. במקרה בו לקוח הזמין מוצר עבור כתובת שמחוץ לגבולות מדינת ישראל, אך בחר באפשרות חיוב של משלוח אחר השונה מהערך הנדרש (לדוגמה, משלוח מקומי שאינו גורר חיוב או משלוח בחו"ל השונה מהסכום עבור היעד עבורו הזמין), הנהלת האתר תהא רשאית לדרוש את ההפרשים המשתמעים מעלויות המשלוחים השונות באופן מיידי (הפרשים בין עלות המשלוח ליעד הנבחר בפועל לבין העלות שנבחרה בדף הרכישה) ו/או לעכב את המשלוח ו/או לבטלו לחלוטין. אחריות המזמין היא לסמן ולבחור את אפשרות המשלוח המאפיינת את היעד (אם בישראל- חינם, או בחו"ל – אוסטרליה או שאר המדינות). יובהר כי בכל מקרה של אי התאמה בין כתובת המשלוח המבוקשת ובין עלות המשלוח – הנהלת האתר תהא רשאית לדרוש את ההפרשים המשתמעים באופן מיידי, לעכב או לבטל את ההזמנה.
 8. הנהלת האתר אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי- אספקה אשר יגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
 9. זמני האספקה מחושבים על פי ימי עסקים בלבד (א'-ה') ואינם כוללים ימי שישי, שבת, חגים, ערבי חג ושבתונים.
 10. במידה ויחולו עיכובים באספקת המוצרים אשר תלויים במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות ולא תהא לרוכש כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה בעניין עיכוב האספקה.
 11. מוסכם כי בכל מקרה של עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שאינו באחריות הנהלת האתר, לא תהא ההנהלה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מהאיחור באספקה.
 12. כמפורסם בעמוד רכישת המוצרים באתר, הם ישלחו למזמין באריזה אשר מוצגת בתצלום שבעמוד (סעיף זה מתייחס למוצרים פיסיים בלבד ולא לגרסאות הדיגיטליות).

ביטולים והחזרות

 1. גולש באתר אשר הזמין מוצר רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לאתר באופן בו הוא נרכש.
 2. בכל מקרה של ביטול העסקה לאחר שהמוצר נשלח למזמין, הביטול כפוף לכך שהרוכש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלמה וסגורה, ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה, וזאת על חשבונו של המזמין ולא על חשבון הנהלת האתר.
 3. יובהר עוד כי מוצר אשר הוצא מאריזתו המקורית ו/או נפתח ו/או נפגם ו/או נעשה בו שימוש מכל סוג לא יחייב את הנהלת האתר לקבלו חזרה ו/או לבטל את העסקה.
 4. במקרה בו ביטל הרוכש את העסקה עקב פגם במוצר אותו קיבל, הנהלת האתר תחזיר לרוכש בתוך 14 יום (מיום קבלת הודעת הביטול), את החלק ממחיר העסקה ששולם ע"י הרוכש, בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית מבלי שנפתחה ו/או נפגמה למשרדי הנהלת האתר.
  יודגש כי בטרם החזרת הסכומים לרוכש, הנ"ל יאפשר להנהלת האתר להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 יום ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום.
  במקרה בו נדרש הרוכש להחזיר את המוצר עבור החלפתו – יעשה זאת על חשבונו בטרם קבלת המוצר החלופי.
  במקרים של הזמנות מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הנהלת האתר תפעל להחלפת המוצר או החזרת הסכום האמור תוך לא פחות מ-14 יום אך ללא התחייבות על פרק הזמן, בהלקח בחשבון עניין המרחק והדיוור וחיובי האשראי בכרטיס זר. לרוכש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תבעיה בעניין.
 5. תישמר זכות הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בגין פחת של ערך המוצר כתוצאה מפגיעה ו/או הרעה משמעותית במצבו או כתוצאה מעיכוב במשלוח החוזר של המוצר.
 6. כאמור בחלק "תשלום ואספקה" סעיף 1, במקרה בו לאחר פעולת ההזמנה יתברר כי המוצר אזל במלאי, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את העסקה ללא טענה או תלונה מצד המזמין.
 7. במקרה של טעות בפרסום, דפוס, תצוגת המוצר ו/או מחירו ו/או נתוני המזמין אשר יימסרו על ידו, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את הרכישה.
 8. במקרה וארוע אשר אינו בשליטת הנהלת האתר יעכב ו/או ימנע את מכירת ו/או אספקת המוצר באופן מלא או חלקי, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את העסקה.
 9. במקרה ותפגע תשתית האתר ו/או כל שלב אשר מאפשר את תהליך הרכישה, אם בשל תקלות ו/או שביתות בשרתים ו/או בספקי שרותי התקשורת, ו/או בשל פעולה עוינת ו/או כוח עליון אשר לא יאפשר או יפריע בתהליך רכישת התקליטור ו/או אספקתו, הנהלת האתר רשאית לבטל את העסקה.
 10. במקרה בו יחולו שינויים בערכי התשומות ו/או שעורי המסים ו/או עלויות המשלוח (הכלול בעלות התקליטור שבאתר) מיום פרסום מחיר המוצר ועד מועד אספקתו, הנהלת האתר תהא רשאית להודיע על עדכון עלויות העסקה ו/או ביטולה.
 11. הנהלת האתר או בא כוחה רשאים לא להוציא לפועל ו/או לבטל מכירה על פי שיקוליהם וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

אחריות

 1. הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים שיגרמו למוצר במהלך המשלוח.
 2. במידה ויתברר למזמין, לאחר קבלת המוצר (דיסקים - אודיו), כי הוא אינו עובד, ישלח המזמין על חשבונו את התקליטור להנהלת האתר. במידה ויתברר להנהלת האתר כי התקליטור אכן פגום, וסביר כי נפגע בתהליך הייצור, תשלח הנהלת האתר למזמין תקליטור חדש ללא חיוב נוסף.

תנאים נוספים

 1. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפי המכירה, גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לצמצם את פעילות האתר, לסגור אותו ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה כי מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 3. על פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ועל כל התקשרות ו/או מחלוקת ו/או תביעה משפטית בין המזמין ו/או הגולש לבין הנהלת האתר יחולו הוראות הדין וחוקי מדינת ישראל בלבד. במידת הצורך, בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.
 4. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 4.4.2019 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת האתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. גולשים אשר ירכשו המוצר משטחי מדינות אחרות ו/או עבור משלוח למדינות אחרות יחוייבו בעלויות המשלוח כפי שמפורט בדף הרכישה. תנאי הביטול וההחזרה יהיו שונים מאלו התקפים עבור רוכשים ישראליים המזמינים מוצר למשלוח בשטח המדינה, כפי שמצויין בסעיף מס' 4 בחלק "ביטולים והחזרות".
 6. בכל מקרה של בעיה, שאלה או הבהרה, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בכתובת הדואר האלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.